ارزون سرا
✨خودتان را تشویق کنید.

نویسنده: ارزون سرا
3 آذر 97 ساعت 17:13
✨امروز تصمیم بگیرید بابت هر کلام و جذب مثبتی که دارید خودتان را تحسین کنید و به خود بگویید که به تو افتخار میکنم و آنها را مدام تکرار کنید تا بر ضمیر ناخود‌آگاه‌تان نقش ببندد و جزیی از عادات روزانه شما شود.
✨خودتان را تشویق کنید.

امروز تصمیم بگیرید بابت هر کلام و جذب مثبتی که دارید خودتان را تحسین کنید و به خود بگویید که به تو افتخار میکنم و آنها را مدام تکرار کنید تا بر ضمیر ناخود آگاه تان نقش ببندد و جزیی از عادات روزانه شما شود.

✨من باورهای مثبتی دارم
✨من افکار مثبتی دارم
✨من زندگی مثبتی دارم
✨سلولهایم سرشار از انرژی مثبت هستند
✨من جاذبه اتفاقات مثبت هستم

✨جملاتی که اینگونه بیان میشود به شما تاکید میکند که تو خالق زندگی خویش هستی و همه امور زندگی ات باید در جهت موفقیت باشد و اینگونه برنامه ذهنیتان به سمت موارد مثبت هدایت خواهد شد، همه چیز در دستان خود شماست.

✨همین عادت های کوچک روزانه هستند که اتفاقات حال و آینده شما را شکل می دهند، اگر نسبت به آنها بی تفاوت باشید زندگی مانند یک الگو همان چیزهای ناخواسته ای را به شما نشان می دهد که تکرار کرده اید.

✨خودتان را تشویق کنید.
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره ✨خودتان را تشویق کنید. نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: تشویق،مثبت اندیشی،افکار مثبت،انرژی مثبت،عادت های روزانه