ارزون سرا
ضرب المثل آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه مصداق چیست؟

نویسنده: لیلا نصیری
12 مرداد 95 ساعت 00:14
ضرب المثل آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه مصداق چیست؟
ضرب المثل های ایرانی : آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه 🛡⚔

شایدبرایتان جالب باشد که بدانید ناصرالدین شاه سالی یکبار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور داشت تاث واب ببرد ! درحیاط قصر اغلب رجال مملکت جمع میشدند و هریک کاری انجام میدانند خودشاه هم بالای ایوان مینشست نظاره گر کارها بود.

سرآشپزباشی ناصرالدین شاه مثل یک فرمانده امرونهی میکرد و در پایان کار به در خانه هریک  از رجال کاسه آشی میفرستاد و آنها نیز می بایست کاسه خالی شده آش را از اشرفی پرمیکردند و به دربار میفرستادند

آشپزباشی کسانی را که میخواست بیشتر از آنها اشرفی بگیرد روی آش انها روغن بیشتری می ریخت . پرواضح است آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده میشد کمتر ضرر میکرد و آنکه مثلایک قدح بزرگ آش ( که یک وجب هم روغن رویش ریخته شده) دریافت میکرد حسابی بدبخت میشد

به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی مثلا با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش میشد آشپزباشی به او میگفت: بسیار خوب! بهت حالی میکنم دنیادست کیه! آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشد !!!

منبع:کتاب سه سال در دربارایران
نوشته دکترفووریه
ضرب المثل آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه مصداق چیست؟
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره ضرب المثل آشی برات بپزم که یه وجب روغن روش باشه مصداق چیست؟ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: ضرب المثلهای ایرانی ، مجموعه ضرب المثل ایرانی ، آشپزباشی ناصرالدین شاه ، روغن ، وجب ، یه وجب روغن ، آش ، دربار ناصرالدین شاه ، عکسهای ناصرالدین شاه