ارزون سرا
مراحل تحقیق بازاریابی

29 اسفند 94 ساعت 23:40
مراحل تحقیق بازاریابی
مراحل تحقیق بازاریابی
امروزه بازاریابی اینترنتی گسترش چشم گیری یافته و برای موفقیت در امر بازاریابی در اینترنت میبایستی مراحل تحقیق بازاریابی را بسیار سنجیده و گام به گام طی نمود تا بتوان در انتها به موفقیت و کسب درآمد اینترنتی رسید.

تحقیق بازاریابی شامل مراحلی است که آنها را به اختصار در ادامه این مقاله برایتان خواهم گفت:

1. تعریف مسئله یا مشکل
در ابتدای امر میبایستی که بازاریاب مسئله را مطرح نماید، درواقع باید برای رسیدن به موفقیت اهداف را مشخص کرد تا فرد بازاریاب بتواند با شناخت اهداف برای رسیدن به موفقیت در آنها مسیر را مشخص نماید. پس اولین و مهم ترین گام در مراحل تحقیق بازاریابی ، موضوع تعریف مسئله یا مشکل است.

2. تدوین روش های حل مسئله یا مشکل
در گام دوم از مراحل تحقیق بازاریابی میرسیم به تدوین روش های حل مسئله که این مرحله میتواند به چند بخش تقسیم شود که این تقسیمات به میزان بینش و آگاهی بازاریاب از مسئله یا مشکل دارد. بدین صورت که اگر بازاریاب در مورد مسئله شناخت نداشته باشد و یک موضوع جدید باشد ، در اینصورت روش حل مسئله جنبه اکتشافی می یابد و اگر شناخت بازاریاب کافی باشد ، آنگاه موضوع از حالت اکتشافی به سمت روش های علمی و تحقیقاتی پیش خواهد رفت. پدرواقع در این مرحله بازاریاب باید برحسب روش حل مسئله شروع به انجام جمع آوری اطلاعات ، شناخت ایده ها و واکاوی آنها ، مصاحبه و ملاقات با افراد سرشناس در آن موضوع و نگاه به رقبا و ... نماید.

3. تعیین طرح تحقیق
در این مرحله بازاریاب باید بررسی نماید که چگونه میتواند به اطلاعات و ایده ها و ... که در مرحله قبل تعیین نموده دست یابد! گاهی اوقات میتوان این اطلاعات را بوسیله تحقیقات گسترده کسب نمود ، گاهی اوقات میتوان از نظرسنجی یا مصاحبه استفاده نمود و بسیاری روش های دیگر که بازاریاب باید آنها را بیابد و از آنها استفاده نماید.

4. پردازش تحقیق بازاریابی
در مرحله چهارم بازاریاب میبایست به تجریه و تحلیل تحقیقات و اطلاعات بدست آمده اقدام نماید و آنها را پردازش کند و بتواند مسئله و مشکلی که در ابتدا مطرح شد را حل نماید و مراحل تحقیق بازاریابی خودش را به موفقیت برساند. در مرحله پایانی معمولا بازاریابان نتایج تحقیق بازاریابی خودشان را بصورت آماری و نموداری و یا بصورت مکتوب و نوشتاری در می آورند و آنرا در اختیار مدیران خود قرار میدهند.
مراحل تحقیق بازاریابی
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مراحل تحقیق بازاریابی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: مراحل تحقیق بازاریابی ، مراحل فرآیند تحقیق بازاریابی ، مراحل تحقیقات بازاریابی ، روش های تحقیق بازاریابی ، بازاریابی ، کسب درآمد اینترنتی ، بازاریابی اینترنتی ،