ارزون سرا




خواص روغن خراطین

نویسنده: رحیم انتصاری
6 اسفند 94 ساعت 06:36
خواص روغن خراطین

روغن کرم سرخ خراطین (حجم دهنده)

خراطین:

کرمهاى سرخ است که در زمین نمناک به هم رسد.در اوّل، گرم و تر و مغرّى و سه درهم او که خشک کرده باشند با ربّ انگور، مدرّ بول و جوشانیده او در روغن کنجد جهت خناق و سرفه کهنه، به غایت آزموده و مسحوق او را با روغن بادام، بالخاصیة جهت فتق امعاء و التیام آن مجرب دانسته‏اند و جهت عسر ولادت و رفع سنگ مثانه و گرده و با شراب مغیر رنگ بدن یرقانى در همان ساعت و ضماد او جهت ورم حلق و لهاة و منع نزلات و طلاى تازه او به قدر سه شبانه روز جهت التیام عصب مقطوع، مجرب و به دستور، جهت جراحات اعضاء عصبانى، مؤثر و با غبار آسیا جهت استحکام مفصلى که از جاى خود حرکت کرده باشد و جهت ضربه و سقطه و تسکین اورام حارّه و با روغن دانه زردآلو جهت بواسیر و طلاى مطبوخ او با روغن زیتون و ضماد کردن او با زفت و برگ کدو و جهت بزرگ کردن قضیب، به غایت مؤثر و مؤلف «تذکره» گوید که: مطبوخ او با قضیب حمار زنده، اکلًا و ضماداً در این باب، بى‏شبهه مجرب است و قطور او با پیه مرغابى و روغن زیتون جهت درد گوش نافع است و چون با جعل و بنات وردان طبخ نمایند، طلاى او جهت بواسیر و نزف الدم و شقاق مقعد، بى‏عدیل است.

ضماد کردن خراطین با زفت و برگ کدو و جهت بزرگ کردن یکی از اعضای بدن مردانه، به ...

غایت مؤثر است .

منبع (تحفه حکیم مومن)

در طب قدیم و عربی و چینی برای بزرگ کردن و حجم دادن به اندام های مختلف بدن از جمله قسمتی از اندامهای بدن مانند ، گونه ها ، لب و.. از روغن خراطین اصل استفاده شده است.
طبیعی ترین راه برای چاق کردن و افزایش حجم گونه ها و صورت

نکته ای مهم :

روغن خراطین اصل به رنگ قهوه‌ای است و متأسفانه اکثر روغنهایی که در اینترنت و عطاری‌ها عرضه میشوند برای اینکه مصرف کننده رنگ روغن را نبیند آنرا در شیشه‌های تیره قرار میدهند. ( حتما روغن تهیه شده را در یک ظرف شفاف ریخته و به رنگ آن دقت کنید که حتماً تیره باشد) بهتر است روغنهایی که رنگ آنها قابل رویت نیست را اصلا تهیه نفرمائید.

روغن خراطین اصل بجز اثر حجم دهندگی، خواص دیگری نیز داراست .

مثلا" در پوست صورت ایجاد شفافیت و درخشندگی میکند و پوست را فوق‌العاده نرم و لطیف نموده و همچنین اثر بی‌نظیری در کمرنگ کردن و محو نمودن لک‌های پوستی دارد. روغنهایی که از این خواص برخوردار نیستند به هیچ عنوان خالص و اصل نمی‌باشند.

روغن خراطین اصل به هیچ عنوان بصورت کِرِم و جامد نیست و یک روغن مایع است و افرادی که تحت هر عنوانی روغن خراطین را با برندها و شعارهای مختلف بصورت کِرِم جامد عرضه میکنند، قابل اطمینان نیستند و توصیه میشود تهیه نفرمائید.

روغن خراطین اصل به هیچ عنوان بدون بو نیست و یک بوی گرم و خاصی دارد. هر چه این بو بیشتر باشد،‌نشان دهنده خالص‌تر بودن روغن است. از خرید روغنهایی که هیچ بویی ندارند خودداری نمائید.
امتیاز دهی به مقاله



 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره خواص روغن خراطین نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: روغن خراطین ، روغن حجم دهنده آلت جنسی مردانه ، کرم خراطین سرخ ، حجم دهنده سینه و گونه طبیعی ، خرید پستی روغن خراطین ، خراطین چیست ، کرم خراطین ،