ارزون سرا
آمیزش جنسی لذیذترین لذتها

نویسنده: رحیم انتصاری
3 اسفند 94 ساعت 16:33
آمیزش جنسی لذیذترین لذتها
آمیزش جنسی لذیذترین لذتها

امام صادق ع می فرمایند:« کسی چه در دنیا و چه در آخرت لذتی لذیذتر از همبستری با زنان را درک نکرده است و نمی کند و البته این همان تفسیر کلام خدای متعال در قرآن کریم ، سوره آل عمران آیه 14 است که زن خواهی و طلب اولاد، زینت انسان قرار داده شده است. »

و سپس فرمودند :« همانا اهل بهشت به لذتی در بهشت خواستنی تر از نکاح متلذذ نمی شوند ، نه هیچ غذایی و نه نوشیدنی این حد از لذت را برای آنها ندارد »

و نیز گروهی از اصحاب و شیعیان گفته اند:« امام صادق ع از ما پرسیدند : لذیذترین چیز چیست ؟

عرض کردیم : چیزهای زیادی لذیذند . حضرت فرمود:«  لذیذترین چیزها آمیزش ، با همسران است »

توصیه مهم :

یاد خدا موجب آرامش قلب می شود و بر اساس روایات به والدین سفارش شده است که در  هنگام آمیزش با وضو بوده و به یاد خدا باشند . چون اثر مثبتی در فرزند خواهد داشت . حالات فکری و روانی والدین در فرزند موثر است .

نقل شده حضرت موسی ع در زمانی که چوپان حضرت شعیب ع بود ، با او قراردادی را به این شرح بست که هر چه گوسفند ابلق ( سیاه وسفید ) در گله گوسفندان پیدا شد ، به عنوان مزد به حضرت موسی ع داده شود.

پس از قرارداد ، حضرت موسی ع پوست بعضی از قسمت های عصای خود را کند ( یک قسمت با پوست و یک قسمت بدون پوست ، مثل ابلق شد ) و یک عبای ابلق به آن آویزان کرد و آن را در چراگاه گوسفندان نصب نمود . گوسفندان هنگام آمیزش به آن نگاه می کردند. در آخر سال که روز مزد بود حضرت شعیب ع مشاهده کرد که اکثر بچه های گوسفندان ، ابلق شده اند و تعجب کرد و علت را پرسید .

حضرت موسی ع فرمود:« از طریق دیدن در هنگام آمیزش ، وضع گوسفندان بدین شرح تغییر می کند »

پس والدین هنگام عمل زناشویی ، باید دارای آرامش خاطر باشند و از ترس و اضطراب دوری کنند . چون اثر مستقیم بر روی طفل می گذارد .
حرمت ترک مقاربت بیش از چهار ماه

بر اساس دین مبین اسلام ترک آمیزش بیش از چهار ماه به هر بهانه ای حرام و معصیت است به طوری که در روایت وارد شده است صفوان بن یحیی از امام رضا ع پرسید :

مردی زن جوانی دارد و او را ماهها و بلکه یک سال نگه داشته و نزدیکش نمی شود البته نمیخواهد او را آزار و اذیت کند و قصد چنین کاری را ندارد ، بلکه مصیبتی بر آنها وارد شده و باعث گشته مرد نزد زنش نرود ، آیا این مستلزم معصیت است؟

حضرت فرمودند :« اگر چهار ماه او را ترک گوید مرتکب معصیت شده است »

کراهت ترک همخوابی

امام صادق ع می فرمایند: سه زن برای شکوه نزد پیامبر ص آمدند یکی از آنها گفت : همسرم گوشت نمی خورد . دیگری گفت همسر من عطر ها را نمی بوید و از عطریات استفاده نمی کند . و سومی گفت : همسر من نزد زنان نمی رود .

رسول خدا ص با ناراحتی و به طوری که عبای مبارکش بر زمین کشیده می شد ، خارج شدند و به مسجد و بر روی منبر رفتند ، حمد و ثنای الهی را بجا آوردند و سپس فرمودند :

« چه شده است گروهی از یارانم را که گوشت نمی خورند و یا بوی خوش استعمال نمی کنند و یا نزد همسرانشان نمی روند ؟ در حالی که من گوشت می خورم ، از عطر استفاده می کنم و نزد زنان هم می روم . این سنت من است و هر که از آن روی گردان باشد ازمن نیست »

و نیز امام صادق ع فرمودند:« کسی که زن هایی را به عقد خود در آورده و نتواند آنها را ارضا نماید، و کسی از آنها مرتکب فحشاء شود ، گناهش بردوش آن مرد است »

استحباب مقاربت

بر اساس روایات ، آمیزش نوعی عبادت است و آن را صدقه بشمار می آورد و ثواب اعطاء صدقه می داند.

امام صادق ع از آباء و اجدادش ع نقل میکنند که رسول خدا ص خطاب به یکی از اصحاب خود در روز جمعه ای فرمودند:« آیا امروز روزه داری ؟

عرض کرد : خیر

- آیا امروز چیزی را صدقه داده ای ؟

- خیر

- آیا عیادت مریض رفته ای ؟

- خیر

- تشییع جنازه رفته ای ؟

- خیر

- فقیری را غذا داده ای؟

- خیر

حضرت به او فرمودند که نزد همسرت برو که رفتن تو نزد او صدقه است . ( نزد او برو تا به ثواب همه این اعمال نائل شوی ) »
حرمت مقاربت

1- آمیزش هنگامی که زن در حال عادت ماهانه و یا نفاس ( ده روز اول زایمان زن ) است ،حرام است . و بر اساس شریعت ، شخص مستوجب کفاره واجب می باشد . و میزان کفاره به زمان آمیزش بستگی دارد . در ثلث اول عادت به میزان 18 نخود طلا و در ثلث دوم 9 نخود طلا و در ثلث سوم 5/4 نخود طلا است .

اما آمیزش در ایام استحاضه در صورتی که اعمال استحاضه را انجام دهد ، حرام نیست

معاویه بن عمار می گوید: از امام جعفر صادق ع پرسیدم : از زن حائض چه چیزی برای مرد حلال است ؟

فرمود: « غیر از فرج »

و نیز عمر بن حنظله می گوید :« به امام صادق ع عرض کردم : مرد از همسر حائضه اش چه بهره ای می تواند ببرد ؟ حضرت فرمود: « از دو ران او استفاده کند »

2- با همسر صغیره که به سن تکلیف شرعی نرسیده باشد.

3- در جایی که آمیزش برای زوجین یا یکی از آنها ضرر داشته باشد

4- در حال احرام

5- در حال روزه ماه مبارک رمضان و ...

ایام مکروه

امام باقر ع می فرمایند :« به امام صادق ع گفتم : آیا آمیزش با همسر در وقتی از اوقات مکروه است؟

حضرت فرمودند:« بلی و آن موارد را چنین بیان کردند:

1- شبی که در آن کسوف روی دهد

2- روزی که در آن خسوف روی دهد

3- ما بین غروب آفتاب تا رفتن قرمزی جانب مغرب( حمره مغربیه )

4- از طلوع فجر صادق و اذان صبح تا طلوع آفتاب ( بین الطلوعین )

5- هنگام وزیدن بادهای سرخ و سیاه و زرد ، گاه زلزله

سپس فرمودند : شبی رسول اکرم ص نزدیک یکی از همسرانش بودند و در آن شب کسوف روی داد و چیزی بین آنها واقع نشد ، همسر پیامبر ص گفت آیا همه شب را نسبت به من ناراحت بودی ؟

حضرت فرمودند : چه می گوئی ؟ امشب کسوف است و من مکروه می دانم که در این شب لذتی ببرم ، چرا که خداوند متعال سرزنش فرموده دسته ای را که به آیات الهی بی اعتنا می شوند و در وصف آنها فرموده است : آنان چنان لجوجند که اگر  قطعه سنگی از آسمان را ببینند که برای عذاب آنها سقوط می کند ، گویند ، ابر متراکمی است . به خداسوگند هر که این حدیث را شنیده باشد  و در این اوقاتی که بیان کردم آمیزش کند  و فرزندی بهم رساند در او آنچه دوست دارد نبیند .»

و نیز حضرت علی ع در حدیث اربعمائه می فرماید:« هر کدام از شما قصد همخوابی داشت از اول و نیمه ماه بپرهیزد . شیطان دوست دارد در این دو وقت فرزندی بهم رسد . در این صورت شیاطین می آیند و باعث جن زدگی و دیوانگی فرزند می شوند . »

و نیز امام صادق ع می فرمایند :« در آغاز و وسط و پایان ماه همخوابی منما ، زیرا هر که چنین کند و فرزند بهم رساند خود را برای لفظ فرزندش تسلیم کند ، سپس فرمود: « چه زود است این فرزند مجنون شود . آیا نمی بینی مجانین بیشتر در آغاز و وسط و پایان ماه تشنج می گیرند»

و نیز حضرت امیر ع می فرمایند: « رسول خدا ص همخوابی را در شبی که مرد می خواهد به سفر برود و آن شب آخرین شب اقامت در وطنش است ، ناپسند دانسته است و می فرماید : چنان چه در آن شب نطفه فرزندی منعقد شود ، آن فرزند پر سفر و دوره گرد خواهد شد .»

و نیز رسول الله ص درباره نهی آمیزش در زیر آسمان می فرمایند :« خدای متعال بر شما ای مردم ، بیست و چهار خصلت را ناپسند می داند و شما را از آنها نهی می کند ، از جمله این مووارد آمیزش همخوابی زیر آسمان است . »

و نیز امام باقر ع می فرمایند:« مکروه است که مرد باهمسرش همخوابی داشته باشد و در خانه آنها غیر از او کسی دیگر نیز باشد»

و نیز امام صادق ع به نقل از رسول خدا ص فرمودند :« به خدایی که جانم در قبضه قدرت اوست اگر مردی با همسرش همخوابی کند و در آن محل بچه ای بیدار بوده و آنها را بنگرد و سخنشان و صدای نفسشان را بشنود آن بچه هر گز رستگار نخواهد شد ، و به فحشا روی خواهد آورد .»
عزل یا جدا شدن از همسر حین آمیزش

ریختن آب منی خارج از رحم همسر حین آمیزش را عزل می گویند .

امام باقر ع می فرماید :« رسول خدا ص عزل از همسر را بدون اجازه ی وی منع فرمودند »

امام صادق ع می فرماید:« امام سجاد ع منعی در عزل نمی دیدند و به این آیه شریفه ( سوره اعراف آیه 171 ) استناد می کردند که در عالم ذر خداوند از ذریه آدم ع شهادت به ربوبیت خود گرفته است و بنا بر این هر کس که در آن وقت چنین عهدی بسته ، هر چند در بین صخره های سنگ باشد ، لا محاله به دنیا می آید . » و نیز محمد بن مسلم می گوید : به حضور امام باقر ع عرض کردم : آیا مرد می تواند از زنش هنگام همخوابی جدا شود؟ حضرت فرمودند:« با خود اوست ، هر چه دوست دارد انجام دهد »

و نیز ابوسعید خدری گوید: روزی در حضور رسول خدا ص بودیم ؛ مردی از انصار برخاست و گفت: ای پیامبر خدا کنیز بدست می آوریم  و به آنها نزدیک می شویم ، عزل از آنان را چگونه می بینید ؟ حضرت فرمود: « و شما همین کار را انجام می دهید ، نه ؛ چنین نکنید چرا که اگر قرار باشد خداوند فرزندی را متولد کند، او را به هر صورت متولد می سازد .»

کراهت آمیزش

امام صادق ع می فرماید:« مجامعت رو به قبله مکروه است »

و نیز امام باقر ع از پدر خویش از پدران بزرگوارش ع می فرماید:« رسول الله ص در حدیث مناهی نهی فرمودند : از این که مرد رو به قبله مجامعت نماید و یا در مسیری آباد که محل عبور است ، چنین عملی انجام دهد . پس هر که چنین کند لعنت خدا و ملائکه و همه انسان ها بر او باد . »

و نیز امام صادق ع فرموده اند:« در کشتی ، رو به قبله و نیز پشت به قبله مجامعت منما»

و نیز بر اساس روایات آمیزش در حال سیری مذمت شده ، به طوری که امام صادق ع می فرماید:«سه چیز بدن آدمی را ناقص میکند و چه بسا می کشد و آن سه عبارتند از :

1- حمام رفتن درحال سیری و پر بودن معده

2- نزدیکی با همسر با شکم پر

3- همبستری با پیر زنان فرتوت و مسن »

و نیز رسول الله ص آمیزش در حال جنابت را مذمت کرده و می فرمایند :« مکروه است مردی که محتلم شده در حال احتلام نزد همسرش رود مگر این که برای احتلامش غسل کند پس اگر درحال احتلام با همسرش همبستر شد و فرزند دیوانه ای از آنها به هم رسید کسی را جز خودش ملامت نکند .»

و نیز بر اساس روایات آمیزش با انگشتر منقوش به اسماء مقدسه مذمت شده به طوری که علی فرزند امام صادق ع می گوید:« از برادرم از امام کاظم ع پرسیدم : آیا مرد می تواند مجامعت نماید و یا دستشویی رود و در دستش انگشتری که ذکر خدا یا آیه قرآن بر آن نوشته شده است با خود داشته باشد؟

حضرت پاسخ دادند: خیر ( مکروه است ) »

علی بن یقطین می گوید: خواستم به امام کاظم ع نامه بنویسم که آیا مردی که جنب شده و غسل بر عهده دارد میتواند از لوازم بهداشتی برای ازاله ی موهای زاید بدنش درحمام استفاده کند؟

حضرت بدون این که من قصدم را عملی کنم به من نامه نوشت و مواردی را تذکر فرمود که اولین آنها این بود: نوره نظافت مرد را می افزاید ولی درحال حنا آمیزش نکن و هم چنین به زن حنا بسته نزدیک نشو»

و نیز اسحق بن عمار گوید: از امام صادق ع پرسیدم ، مردی درمسافرت همسر خود را به همراه دارد ، ولی آبی نمی یابد غسل کند، آیا می تواند همبستر شود ؟

امام ع فرمودند :« دوست ندارم چنین کند و مکروه است مگر این که بترسد از این که اگر به حلال خود نزدیک نشود به حرام می افتد »

رسول اکرم ص می فرماید :« زن و شوهر هنگام آمیزش نبایدعریان باشند و همچون دو الاغ به آویزند که اگر چنین باشند فرشتگان رحمت دور شوند و رحمت الهی از آنان سلب شود »

و نیز از جمله وصایای رسول اکرم ص به حضرت علی ع این است که : « هیچ کس به عورت همسرش ننگرد و می بایست چشمانش را هنگام آمیزش از آن بپوشاند ، چرا که نگاه به عورت موجب کوری فرزندی می شود که نطفه او درهمان حال منعقد گشته است .»

و نیز رسول اکرم ص به حضرت علی ع می فرماید:« ای علی ، خداوند مکروه دانسته برای امتم چند چیز را و آنها عبارتند از :

بازی کردن با اعضا و جوارح ومحاسن در نماز ؛

منت گزاری در اعطاء صدقه ؛

آمدن به مسجد با بدن آلوده؛

خندیدن در بین قبور و در قبرستان ؛

به خانه های دیگران چشم دوختن ؛

نگاه کردن به عورت زنان ، چرا که موجب کوری می شود؛

و سخن گفتن هنگام آمیزش که موجب لال شدن زبان می گردد »

و نیز مولای متقیان علی ع می فرماید:« احدی از شما نبایستی به داخل عورت همسرش بنگرد ، چرا که چه بسا چیزی ببیند که او را خوشایند نباشد و البته موجب کوری فرزند نیزمی شود »

عوامل زیاد کننده شهوت

خوردن هویج ، جگر ، خرما و عصاره ی آن ، مالیدن روغن به بدن ، گوشت و پیاز ، تخم مرغ ، شیر و عسل ، انگور و انار شیرین ، گردو ، موز ، خربزه ، روغن گندم و استعمال عطر می باشد .

و عواملی همچون روزه گرفتن ، خوردن سداب و زیادی موی بدن و پوشیدن کفش سیاه نیروی شهوت را می کاهد .

کاهش توانایی جنسی مرد

عوامل مختلفی می تواند در کاهش توانایی جنسی مرد مؤثر باشد :

1- مصرف مشروبات الکلی و دخانیات

2- پر خوری بیش از حد

3- ضعف جسمی و تغذیه نامناسب

4- نبود تنوع در روابط جنسی بین زن و مرد

5- خستگی زیاد ( بعضا ) از کارهای روزانه و شغل های خسته کننده

6- سرگرم شدن به مسائل اقتصادی وشغلی

7- ضعف اعصاب ، که سبب ضعف قوای آمیزشی می شود

8- ضعف تعلیمات نامناسب

آنچه باید و نباید کرد:

درکتاب « درمان خستگی و ناتوانی جنسی » نصایحی هنگام عدم توانایی جنسی مرد به بانوان می گوید:

آنچه نباید کرد:

1- اوقات تلخی ننمایید و مخصوصا شوهر را در این باره مسخره نکنید

2- به خود اذیت و آزار ندهید ، ممکن است این حالت بعد ها تکرار نشود

3- ناراحتی و یأس خود را بروز ندهید حتی اگر هم شدید باشد.

آنچه باید کرد:

1- این موضوع را کاملا طبیعی بدانید ( واقعا هم گاهی طبیعی است )

اما هر گاه ناتوانی جنسی تکرار شود:

1- در این حالت شوهر را ریشخند ننمایید

2- تصور نکنید که او شما را فریب می دهد و یا شما را دوست ندارد

3- به صحنه های حسودی متوسل نشوید

4- سعی نکنید به وسیله تمایل به مردان دیگر او را به این عمل سوق دهید

5- از این پیش آمد خود را در آتیه ، سرد جلوه ندهید

6- از این موضوع با کسی حتی دوستان نزدیک صحبت نکنید

7- توصیه نمایید که به پزشک مراجعه نماید

8- با کمال محبت وعشق با او در این موقع عمل کنید

9- با ملایمت و خوشرویی رفتار نمایید

10- سعی کنید او را به هوس های تازه جلب کنید

11- نشان دهید که هیچ گونه تغییراتی درزندگی زناشویی پیش نیامده است

12- محیط منزل را برای زندگی ، ساکت و آرام آماده سازید

راه حل ناتوانی جنسی

- خوراکی هایی از قبیل عرق بهارنارنج ، عرق بیدمشک ، مربای شقاقل ، کمپوت هویج ، انجیر خشک ، توت فرنگی ، کنگر ، سیر و پیاز سفید خام ، باقلا پخته ، گردو ، خرما ، پسته خام ، تخم مرغ نیم بند، نارگیل ، بادام زمینی بو داده ، شیر ، نخود خشک ، فلفل با شیر و شکر ، عسل ، تخم کلم ، گوشت شتر ، مرباجات و زعفران را مصرف نمایند .

- 10 گرم شکوفه های شبدر قرمز را در یک لیتر آب دم کرده با غذا بخورند .

- از جوشانده هایی مانند: 10 گرم برگ درخت زبان گنجشک ، دم کرده دارچین ، برگ نارنج و سنبل الطیب استفاده نمایند .

- تخم مرغ و خرما را با روغن زیتون یا کره ی خالص سرخ کرده  و بخورند

- صبح ها نصف استکان عسل خالص را با آب نیسان ( آب بارانی که از 23 فروردین تا 23 اردیبهشت می بارد ) مخلوط کرده و ناشتا بخورند

- اطراف بیضه و آلت تناسلی را با روغن نارگیل مخلوط با مومیایی ماساژ دهند.

وَِطی دُبر زن بر اساس آیات و روایات کراهت شدید؛ و عمل ناپسند شمرده و آزار به همسر می دانند .

زید بن ثابت می گوید : شخصی از حضرت امیر ع پرسید : آیا می توان از پشت ( دُبُر ) به زن نزدیک شد ؟ حضرت فرمودند: « پست شدی ! خدا به این وسیله تو را پست نمود ، آیا سخن خدا را نشنیده ای که به نقل از لوط که به قومش گفت : آیا عمل بسیار زشتی انجام می دهید که هیچ یک از خلایق قبل از شما انجام نداده است »

در روایت دیگر از امام صادق ع پرسیده شد : آیا نزدیکی از پشت با زنان جایز است ؟ حضرت فرمود: « زن برای بازی توست ، آدمی همبازی خود را آزار نمی دهد ، تو او را آزار نده »

در روایت دیگر امام صادق ع در تفسیر آیه 223 سوره ی بقره می فرماید: «زنان کشتزارهای شماهستند هر وقت بخواهید می توانید با آنها همخوابی کنید ؛ فرمودند: مراد این آیه ، آمیزش از جلو است چرا که زن به زمین کشاورزی تشبیه شده است که محصول می دهد و این جلو زن است که فرزند از راه آن متکّون می گردد و به دنیا می آید . »

ابن ابی یعفور می گوید : « از امام صادق ع از نزدیکی به پشت زنان پرسیدم ؛ حضرت فرمودند : مانعی نیست و لیکن دوست ندارم که تو چنین عملی را انجام دهی »

و نیز علی بن حکم می گوید: « صفوان می گفت به امام رضا ع عرض کردم : مردی از دوستان یا آزادگان بدست شما مرا امر کرد که مسأله ای را از شما بپرسم و خود او از هیبت شما درمانده و از پرسیدن سؤالش از شما حیا داشت . حضرت فرمود: چه سؤالی داشت ؟ عرض کردم : مردی از پشت به همسرش نزدیک می شود ؟

حضرت فرمودند: مانعی ندارد ، برای او جایز است . عرض کردم شما چنین عملی انجام می دهید ؟ فرمودند: خیر این را مرتکب نمی شوم . »

نقاط برجسته ی تحریکی ( آمادگی قبل از مقاربت)

چنان که قبلا گذشت ، هنگام مقاربت همانند پرندگان بدون معاشقه و بازی کردن و ملامسه ؛ باید پرهیز شود و مدت لازم برای اوج لذت جنسی فراهم شود . در این جا ما نقاط برجسته ی تحریکی برای خانم ها؛ آمادگی قبل از مقاربت را بررسی می کنیم .

1. نوک پستان : این موضع مناسبی جهت تحریک است و هر چه به نوک پستان نزدیک تر شود سلول ها حساس تر می باشد و نوک پستان تحریک پذیرتر می باشد

2. بظر : آلت تذکیر زن ( کلیتوریس )

3. گازهای ملایمی را که می توان به گردن ، گونه ، لاله گوش ، شانه گرفت و ملامسه آنها کمتر ازگاز گرفتن ملایم تحریک پذیر می باشد

4. دست کشیدن به پشت میان ستون فقرات که از هر دو طرف ، ریشه اعصاب خارج می شود

5. سطح داخلی ران و لب های فرج نیز در لمس پاسخ می دهند

6. بوسه که قدیمی ترین نقطه شناخته شده ، تقریبا درتمام ملل در معاشقه ها وارد می باشد

7. مکیدن زبان زن یا مکیدن زن ، زبان مرد را برای هر دو طرف تحریک کننده است

8. چه بسا زنی پیدا شود که با مالش سطح داخلی بازوهایش به سرعت به اوج لذت جنسی برسد

9. ملامسه می تواند با دهان ، سر ، آلت ، لاشه پا نیز صورت گیرد و چه بسا مالیدن کف پا به پشت پای زن یامالیدن پشت پا به کف پای زن بهترین تحریک باشد

10. اخیرا شناخته شده است که غلغلک کف پای زنان نیز تحریک کننده جنسی قابل ملاحظه ای می باشد به شرط آنکه ملایم و اندک باشد که درغیر این صورت سبب اوج تحریک عصبی و ناراحتی می گردد

توجه :

در تمام زنان تحریک چند نقطه تقریبا مشترک است ، از جمله بظر می باشد . با این تفاوت که برخی از زنان با دست زدن به آن ملامسه ابراز انزجار می نمایند ولی تقریبا همه آنها با آلت نعوظ یافته که مرتب ومحکم به آن مالیده شود احساس لذت وحتی تا به اوج لذت رسیدن می نمایند

موضع دیگر ؛ زبان و لاله گوش می باشد

تحریک مرد از زن کمتر احتیاج به آگاهی دارد. زیرا مرد با فکر و یا در نظر آوردن نقاط شهوت انگیز و یا عوامل روانی ، نعوظ به او دست داده و اغلب در این حال تحریک شده به حساب می آید .

آن چه بر زن لازم است بداند تا از ناراحتی های شوهر کاسته شود تحریک موضعی نیست بلکه تحریک موقعی است و آن زمان است که مرد در حالی که دخول انجام می دهد بلافاصله نعوط وی پایان می یابد و دخالت زن با تحریک مرد در حالیکه عضلات مهبل را بر روی آلت مرد فشار داده وران ها را نزدیک وامکاناً با دست مالیدن به پشت مرد در امتداد ستون فقرات وی ، نعوظ برگشته و مرد را راضی می سازد . البته زن با حرکات موزون یا ملامسه ومعاشقه و... می تواند مرد را تحریک نماید .

11. عطر ، یکی دیگر از عوامل ، درتحریک شدن زن و مرد دخالت دارد

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره آمیزش جنسی لذیذترین لذتها نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: نقاط برجسته تحریکی ، کراهت شدید وطی دبر زن ، راه حل ناتوانی جنسی ، عوامل زیاد شدن شهوت ، کراهت آمیزش ، عزل یا جدا شدن از همسر حین آمیزش ، ایام مکروه