ارزون سرا
در هنگام امضای اسناد مراقب نکات زیر باشید:

نویسنده: ارزون سرا
16 تیر 99 ساعت 19:25
در هنگام امضای اسناد مراقب نکات زیر باشید:
چند نکته مهم که می بایست در مکاتبات و امضاء اسناد از آن اگاه باشیم

🛑۱_هیچگاه از خودکار طرف مقابل یا خودکاری که در جلسات به شما می دهند برای امضاء صورتجلسه،رسید ،چک یا مکاتبه استفاده نشود.(در این صورت دستکاری و جعل امضای شما یا مفاد سند از طریق همان خودکار راحت تر بوده و اثبات جعل سخت تر خواهد شد)    
                       
🛑 ۲_ضمن پرهیز از فشار بر خودکار هنگام امضاء مراقب باشید اثر امضاء بر نسخه زیر کاغذ یا چک زیر نسخه منعکس نشود.

🛑۳_سعی شود زیر چک یا سندی که امضا می کنید یک شی ضخیم قرار گیرد تا اثر امضاء بر سند بعدی منعکس نشود.                                       

🛑۴_سعی کنید یک خودکار یا خودنویس متفاوت داشته و همیشه به وسیله خودنویس یا خودکاری که همیشه در اختیار خودتان است و از آن مراقبت می کنید، اوراق و اسناد را امضاء نمایید.

🛑۵_مراقب باشید خودکاری که استفاده می کنید از خودکارهای  جادویی که در اثر گرما محو می شود نباشد.

🛑۶_درهر زمانی که قرارداد یاچک یا اسناد یا هرگونه اوراق بهادار امضاء کردید حتما از آن با گوشی شخصی خود عکس بگیرید که در صورت دستکاری از اون به عنوان مدرک معتبر استفاده کنید.
در هنگام امضای اسناد مراقب نکات زیر باشید:
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره در هنگام امضای اسناد مراقب نکات زیر باشید: نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: اسناد ، مدارک ، چک ، اوراق ، سفته ، برات ، امضای اوراق ، اوراق بهادار ، نکات چک نویسی ، اصول و قواعد چک