ارزون سرا
درج آگهی لینکدار رایگان در ابر گروه تلگرام
ارسال روزانه 7 آگهی رایگان لینکدار توسط شما و ارسال خودکار روزانه 5 آگهی توسط ربات گروه نشانی گروه tablighchee1@

طرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی تولید قیر با کامفار

طرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی تولید قیر با کامفار


1 از 5 (1 رای)
تاریخ بروزرسانی: 11 ماه قبل
صاحب آگهی: 3293
ایمیل: fanavargostar014 at gmail.com
گفتگوی خصوصی با صاحب آگهی

طرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی تولید قیر با کامفار

مطالعاتامکانسنجی،مطالعاتکارشناسیاستکهقبلاز اجرایطرحهایسرمایهگذاریاقتصادیانجاممیگیرد.دراینمطالعات طرحازنگاهبازار، فنی، مالیواقتصادیموردبررسیوآنالیز قرارگرفتهونتایجحاصلازآنبهعنوانمبنائیبرایتصمیمگیری سرمایهگذارانمورداستفادهقرارمیگیرد.

گزارشحاضرمطالعاتامکانسنجیمقدماتیتولیدانواع قیراست که با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیرد.

نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان میسازد. این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه پذیری و یا قابل اجراء بودن یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می باشد.

مطابقمتدولوژیفوق،ابتدامحصولاتموردمطالعهبه طوردقیقمعرفیشدهوسپسبررسیهایلازمرویبازارآنصورتخواهد گرفتودرادامهمطالعاتفنیدرخصوصچگونگیتولیدوامکاناتو تجهیزات موردنیازنیزشناسائیشدهودرﻧﻬایتظرفیت هایاقتصادیوحجمسرمایهگذاریموردنیازبرایاجرایطرحبرآورد وارائهخواهدشدتابااستفادهازآنسرمایهگذارانوعلاقه‌مندانمحترمبتوانندکلیهاطلاعاتموردنیازراکسبودرجهتانجام سرمایهگذاریاقتصادیبادیدبازوشفافاقدامنمایند.

طرح فوق علاوه بر سودآوری هیچ گونه وابستگی به تخصص، امکانات و ماشین آلات خارجی ندارد و به دلیل نیاز به کارگر و افراد متخصص جهت کار و تولید، باعث اشتغال زائی و کمک به حل معضل بیکاری شده و به چرخه اقتصادی کشور نیز کمک بسزائی می‌نماید. واحد طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی فناور گستر واحد کوچکی از پالایشگاه می‌باشد، که در آن انواع خوراک موجود در بازار و بورس چون وکیوم باتوم، سلابس، PDATar و مواد پسماند و کم ارزش پالایشگاه‌ها را به انواع قیر چون 50/40- 70/60 -100/85- 15/90R – 10/115R - 300/200 و سایر گرید قیرهای با کیفیت تبدیل می نماید.آدرس: تهران-فلکه سوم تهرانپارس– پلاک547 – طبقه4 – واحد7

تلفکس :77730238 و 77730245 (21-98+)

ساعت پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 الی 17 به جز ایام تعطیل

تنها در ساعات کاری تعیین شده پاسخگوی شما هستیم

طرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی تولید قیر با کامفار
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره طرح توجیهی و امکان سنجی اقتصادی تولید قیر با کامفار نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: احداث کارخانجات قیر ، مشاوره مهندسی در زمینه احداث انواع کارخانجات قیر